Om

Jørgen Winther
Jørgen Winther

Godt begyndt er halvt fuldendt. Og godt begyndt indebærer, at man skaber sig et overblik over situationen og derefter vælger de områder, man vil forbedre.

Gennem en systemisk tænkemåde, som hjælper til fælles forståelse og respekt for de involveredes forskellige synsvinkler og behov, kan man opnå et solidt fundament for det videre forløb – og dermed undgå kriser.

Det er grundlaget for The No Crisis Company: at hjælpe organisationer til at få godt begyndt på forandringer.

Desuden indgår vi gerne i det videre forløb med alt det, der kræves, for at fastholde det gode udgangspunkt og skabe en succes.

Baggrund

The No Crisis Company er stiftet af Jørgen Winther, der med en baggrund som leder, projektleder og forandringsleder i IT-branchen valgte at gå videre med uddannelser i ledelse og teknologiledelse, med speciale i metoder til problemløsning og procesforbedring.

Firmanavnet skyldes, at de første tanker omkring det opstod i 2008, hvor finanskrisen netop var sat ind. Idéen var og er at hjælpe virksomheder til at gøre netop det, der skal til, for at holde dem fri af kriser.

Problemstilling

Mange videnskabelige undersøgelser har peget på, at problemer som regel opstår helt i starten af projekter, produktudvikling osv., hvor man simpelthen ikke tager sig den fornødne tid til at undersøge, hvad det er, man bør lave.

I de senere år er interessen for lean ledelse, six sigma og andre procesforbedringstiltag vokset kraftigt. Mange af disse metoder og idéer lover guld og grønne skove men er svære at fastholde, efter at det første transformations-projekt er afsluttet.

Trods tilsyneladende succes i starten ender man med halve løsninger – eller tilbage, hvor man startede.

Vores løsning

The No Crisis Company tilbyder at hjælpe med at analysere problemer og beskrive idéer, behov og projekter, inden de sættes i gang, og at hjælpe til at vigtige aspekter tænkes igennem, inden forbedringsprojekter etableres.

Vi hjælper også med at finde de rigtige værktøjer, fordi det ofte er lettere at komme i gang med forbedringer, når man har noget håndfast at lade tankerne kredse omkring – og fordi værktøjerne tager en del af slæbet i forhold til at sikre den altafgørende kommunikation.

Desuden vil vi gerne hjælpe med at drive forandringen igennem og lede projekterne – eller assistere og rådgive på området, så I kommer rigtigt fra start og får godt begyndt!

Webshop

De bedste produkter på markedet til samarbejde, projektledelse og relaterede emner fortjener at blive set af alle. Og alle fortjener at se dem! Med vores webshop håber vi at kunne bringe disse produkter ud til en større kreds af virksomheder, som kan bruge dem til at blive mere succesfulde i deres løbende samarbejde, deres projekter og deres forandringsprocesser.

Desuden sælger vi i webshoppen en række yderligere produkter og services, der kompletterer billedet og hjælper til at skabe hele løsninger.