Support

Support

Vi yder support på de produkter, vi sælger, samt på mange andre softwareprodukter – samvittighedsfuldt og efter bedste evne. Som udgangspunkt afregnes på timebasis, med mindre andet aftales – på Bitrix24 giver vi dog i rimeligt omfang gratis first-line support.

Vi anbefaler normalt at indgå en aftale om delegeret administration på såvel Bitrix24 som Office 365, så vi på forhånd kender jeres installation, har adgang til den og kan gå i gang med problemløsningen med det samme.

Ring på +45 26 16 61 65 eller udfyld formularen.

Se også andre supportmuligheder.

Supportbestilling

Samhandelsbetingelser