Analysen

Kernen i The No Crisis Companys ydelser er analysen. Gennem en grundig problemafdækning kan mange problemer undgås, som ellers ville dukke op senere i forløbet.

Analyser designes efter behovet og kan gennemføres én gang, inden projektet eller forandringen sættes i gang, eller løbende efter en kontinuerlig eller trinvis forbedringsmodel.

Problemanalyse

Med basis i systemtænkning gennemføres en analyse, typisk over nogle dage, hvor de involveredes tanker og synsvinkler bringes på banen og det relevante system tegnes op og bearbejdes – og diskussion og anerkendelse af forskellige verdenssyn danner baggrund for beslutninger om det videre forløb. Dette er særligt nyttigt i situationer, hvor problemerne fra starten er diffuse og svære at beskrive.

Forretningsanalyse

Når problemstillingen er kendt, men de præcise behov skal undersøges og f.eks. resultere i en kravspecifikation, kan forretningsanalysen og dens brug af et righoldigt sortiment af teknikker være til stor nytte. Forretningsanalysen er et fleksibelt begreb, der typisk dækker over et spænd af aktiviteter mellem strategisk analyse og IT-systemanalyse, og med et vist overlap med de to. Den har oftest basis i en business case og fokus på benefits.

Procesanalyse

De forskellige procesforbedrings-modeller har hver deres krav og ofte også særlige teknikker og værktøjer til analyse af før- og efter-situationen. Ofte er der tale om teknikker, der forventes anvendt kontinuerligt, og altså ikke blot før man går i gang for alvor.
Et eksempel er lean-værktøjet VSM – Value Stream Mapping.