E-mail

Bitrix24 bruger en e-mailadresse som login, så alle brugere er nødt til at have en sådan. Det hjælper samtidigt til at brugeren bliver genkendt og den rigtige Bitrix24-konto fundet, hvis brugeren logger ind via Bitrix24.com eller Bitrix24 Desktop.

Man kan tilknytte en e-mailadresse til Bitrix24, sådan at det er muligt at få et overblik over antallet af ulæste e-mails samt muligeden for at åbne et nyt vindue med sit e-mailprogram. Dette virker med en lang række populære e-mailtjenester.  En tilknyttet e-mailadresse behøver ikke at være den samme, som man bruger til at logge ind med.

Desuden kan man tilknytte en e-mailkonto til Bitrix24 CRM, således at indkommende e-mails automatisk bliver til leads eller tilknyttes den dialog, den hører til. Dialoger kan nemt indledes fra CRM ved at man sender en e-mail derfra til en kontaktperson. Alle e-mails, der sendes ud fra CRM bliver forsynet med en særlig kode, som Bitrix24 kan bruge til at lægge svaret til den rigtige dialog. Derefter får den ansvarlige bruger en notifikation og kan straks følge op på mailen.