Bitrix24 Self-hosted API

Hvis man vil udvikle egne moduler eller templates til sin selv-hostede Bitrix24, kan man med fordel se på det indbyggede API. Det baserer sig på PHP og er langt hen ad vejen identisk for Bitrix24 og Bitrix Site Manager, da begge er bygget på Bitrix Framework. I de seneste år har Bitrix24 dog bevæget sig videre ad sit eget spor, så kernefunktionaliteterne fra Bitrix Framework er blevet suppleret med yderligere Bitrix24-specifikke funktionaliteter.

Der findes ikke nogen klar og entydig vejledning til udvikling mod API’et i Bitrix24, men Bitrix har gennem tiden lavet et antal kurser og dokumenter, der kan guide i den rigtige retning. Da kernen i API’et ikke har ændret sig så meget, kan selv ældre dokumenter være nyttige som inspiration:

  • Bitrix Framework online kursus – introduktion for udviklere. Start her!
  • Bitrix Site Manager online hjælp/kursus – En del Bitrix24-relevante emner berøres, og der findes en reference-sektion for Bitrix Framework API’et, som også inkluderer en oversigt over modulers opbygning
  • Integration online kursus – mest af alt fokuseret på visuelle elementer, så som templates, navigation og lokalisering
  • Components 2.0 online kursus – om brug, tilpasning og udvikling af komponenter i brugerfladen. En supplerende, grundig gennemgang af komponenter findes desuden i ovennævnte Bitrix Site Manager online hjælp.