Bitrix24 REST API

Standard-interface

Bitrix har udviklet et API til Bitrix24, som er RESTful. Det bruges internt i apps i Bitrix24, og det kan bruges eksternt fra andre systemer, f.eks. til integration eller til at lave en Bitrix24-applikation på en platform, der ikke allerede er understøttet.

API’et giver adgang til at arbejde med data, der hører til en lang række af Bitrix24-funktionerne:

  • CRM
  • Arbejdsgrupper/projekter
  • Notifikationer
  • Opgaver
  • Brugere
  • Organisationsstruktuer (afdelinger)
  • Aktivitetsstrøm
  • Kalendere
  • – og også egne data, der kan oprettes og behandles i Bitrix24’s database via API’et

Det vil f.eks. være muligt at lave en applikation, der automatisk opdaterer valutakurserne eller varekataloget i CRM-delen, alt efter, hvilke eksterne datakilder, man råder over – hvilket kunne være et ERP-system eller en ekstern dataleverandør. Og dét kan en leverandør måske udnytte til at lave en Bitrix24-applikation, der automatisk opdaterer sin del af varekataloget og priserne hos sine kunder, der bruger Bitrix24, og giver den ansvarlige notifikation om ændringerne.

Hvis kunderne så samtidigt har en webshop, kan denne opdateres automatisk, måske gennem en anden Bitrix24-applikation, med oplysningerne i Bitrix24, og alle oplysninger om de berørte varer er dermed ens hele vejen rundt.

Masser af andre idéer er mulige med dette interface – det er næsten kun fantasien, der sætter grænserne.

–oOo–

Representational State Transfer, ofte kaldet REST eller ReST, er en arkitektur for distribuerede systemer. Mere præcist er det en stateless, typisk http-baseret client-server protokol, beregnet for udveksling af hypermedia, altså indhold på internettet – ofte i form af XML- eller JSON-pakker, der sendes med GET, PUT, POST, DELETE og andre http-metoder. Når et system eller interface lever op til rammerne for REST (se et kortfattet overblik på WikiPedia), kaldes det for et RESTful system eller interface. Karakteristisk for REST er, at kommunikationen er ens, uanset hvilke computere eller andre enheder, der udfører den – klienten behøver således ikke at vide, hvilken hardware og software serveren kører på, den skal bare bede om at få udført en service og så tage imod svaret.

REST er opfundet i år 2000 af Roy Thomas Fielding, som beskrev arkitekturen i dette resume.