Bitrix24 opgaver og projekter

Bitrix24 opgaver og projekter

Projektstyring og opgaver

Bitrix24 har omfattende organisatoriske funktioner, som styrker effektiviteten på både personligt og gruppeniveau. Opgaver kan defineres for én selv eller tildeles en kollega, eller de kan gives videre, når man modtager dem. Produktets projektstyringsfunktioner er integreret i ‘grupperne’.

Ethvert projekt kan have en dedikeret gruppe, hvor alle filer, diskussioner og opgaver, der hører til projektet, er placeret og kan tilgås udelukkende af de brugere, der er relevante for projektet. Tid brugt på opgaver i projektet kan registreres, og opgaver er integreret med gruppe-kalenderen. Desuden kan projekter oprettes i ekstranettet, så kunder og partnere kan deltage i dem på lige fod med de interne deltagere.


Gantt ChartGantt-diagram

Opgaver og delopgaver kan vises i et Gantt-diagram med status, ansvarlig person og deres kronologiske sammenhæng. Dette giver det fulde overblik over projektet med et enkelt blik, og det hjælper til at spotte potentielle og eksisterende forsinkelser. Når en opgave er oprettet, kan den fortsat redigeres direkte eller fra Gantt-diagrammet.

Der kan hurtigt sættes en deadline, tilføjes en delopgave og alle mulige andre ændringer, og alle involverede får automatisk en notifikation.


Task DependenciesOpgave-afhængigheder

Opgave-afhængigheder, et populært projektstyringsværktøj, er inkluderet i alle Bitrix24-udgaver, også den gratis. Dette værktøj lader dig definere logiske relationer mellem opgaver eller mellem opgaver og milepæle. Alle fire afhængighedstyper er understøttet.

En afhængighed defineres ved simpelthen at trække en pil fra én opgave til en anden. Så snart en afhængighed er etableret, kan flytning af en opgave automatisk ændre start- og slutdatoer for andre opgaver, om dette ønskes.


Employee WorkloadAdministration of medarbejder-opgavefordeling

Planlægning af opgavemængden for medarbejderne (Workload Management) gør det muligt for jer at fuldføre flere opgaver til tiden og identificere de, der er ved at komme faretruende tæt på at blive forsinkede. Ledere kan definere, hvor meget tid hver opgave skal tage, og så følge, hvor meget tid, der i praksis bliver brugt på at gennemføre dem. Der er månedlige rapporter for tidsforbrug på opgaver fordelt på afdeling og medarbejder.


Counters and RolesOverblik og roller

Opgave-overblikket med dets optællinger hjælper dig med at opdage og holde fokus på de opgaver, der kræver umiddelbar opmærksomhed. Overblikket indikerer, at du eller en af dine kolleger har en opgave, der har en eller anden form for problem eller som ikke er fuldstændigt defineret (forsinket, ikke evalueret efter afslutning, ingen deadline angivet, osv.).

Overblik og roller forenkler lederes arbejde, idet de kan få et grafisk overblik over opgaver og deres status for afdelinger, grupper og individuelle medarbejdere.


ChecklistsTjeklister

Tilføj en tjekliste til en opgave og følg fremdriften punkt for punkt. Dette er særdeles praktisk, når en opgaver omfatter flere trin eller der er flere deltagere.

Deltagere i opgaven kan tilføje punkter til tjeklisten og markere deres gennemførelse. Nu er et hurtigt blik alt, hvad du behøver, for at se den præcise status for en igangværende opgave.


Templates and AutomationSkabeloner og automatisering

Gentagne opgaver og opgaveskabeloner hjælper dig med at automatisere regelmæssige og tilbagevendende arbejdsrutiner. Fordi opgaveskabeloner i Bitrix24 understøtter delopgaver og tjeklister, er de ideelle til gentagne forretningsprocesser så som ansættelse/afskedigelse af medarbejdere, onboarding af nye kunder eller opstart af nye projekter. Automatisk opgaveoprettelse på basis af specifikke hændelser er muligt i Bitrix24 ved hjælp af den visuelle business process designer.

Opgaver kan planlægges til gentagelse med ethvert tidsinterval (f.eks. hver dag, hver uge, hver 10. dag eller hver lørdag).


WorkgroupsArbejdsgrupper (workgroups)

Enhver kombination af medarbejdere kan samles i en workgroup, som rummer alle de sociale netværks- og organisatoriske værktøjer, der skal til for at optimere arbejdet og udnytte de yderst effektive kommunikationsmetoder, der er tilgængelige i Bitrix24.

Hver gruppe er som et mini-intranet, der ikke bare gemmer vigtige filer og data, men som også tjener som en platform for diskussioner, opgaver, overblik og planlægning.


Task ReportOpgaverapportering

Opgaverapporter gør det nemt at se, hvor megen tid en medarbejder bruger på en bestemt opgave eller et bestemt projekt. Ved hjælp af dette praktiske værktøj kan du også se, hvor mange opgaver, der stadig er i gang, og hvor mange af dem, der allerede er gennemført. Som standard kan opgaverapporter dannes på ugentlig, månedlig eller årlig basis, men du kan altid vælge dine egne, brugerdefinerede rapporteringsdatoer.

Den foruddefinerede effektivitetsrapport-skabelon lader dig evaluere, hvor effektive deltagerne i et projekt var. For virksomhedens topledere kan den også hjælpe til at analysere effektiviteten af en bestemt afdeling eller af hele virksomheden. Alle rapporter kan nemt eksporteres som Excel-filer.


Report BuilderRapportdesigner

Rapportdesigneren giver dig mulighed for at aggregere, filtrere og sortere rapportdata og vise dem for ledelsen i den krævede udformning. Den universelle rapportdesigner lader dig indsamle de nødvendige datafelter og evaluere effektivitet af arbejdet og arbejdsprocesserne samt det totale tidsforbrug på projekter og opgaver.


Extranet GroupEksterne brugere

Ekstranettet tilbyder et sikkert, separat sted hvor workgroups kan deles med eksterne brugere så som kunder, partnere, freelancere or andre serviceleverandører. Al den samme funktionalitet er tilgængelig i ekstranetgrupper, men disse tredjeparter er kun i stand til at se de workgroups, de er deltagere i, samt brugerne af disse grupper.


Prøv det selv! Du kan komme i gang på to minutter uden nogen omkostninger med Bitrix24 Free – et fuldt fungerende og særdeles ydedygtigt system i sig selv, som senere kan opgraderes lige så let og hurtigt, hvis du skulle få behov for det. Eller se og bestil de øvrige udgaver på Bitrix24-siden.