Approval Workflows

Bitrix24 Gratis workflow-automatisering

Fordele
 • Gratis for 12 brugere
 • Cloud eller selv-hosted
 • Visuelt (drag & drop)
 • Sekventielle og tilstandsdrevne processer
 • Skabelon-baseret
 • Import/eksport
 • Dokument-workflows
 • Registreringer (lister)
 • E-mail-integration
 • Socialt BPM
 • 35+ værktøjer til virksomheden
Kursusvideo, fra Bitrix24-webinar: Business Processes (Workflow)

Document Workflow ManagementStyring af dokument-workflows

Da Bitrix24 har gratis dokumenthåndtering er det perfekt til dokument-workflow. Det bliver typisk brugt til godkendelse ad dokumenter, om det så er en simpel godkendelse, en flertrins-godkendelse eller en flertalsafstemningsproces.


CRM Workflow ManagementStyring af CRM-workflows

Bitrix24 CRM har indbyggede BPM (Business Process Management) værktøjer, så det er muligt at automatisere salgsworkflows. Du kan f.eks. bruge det til automatisk at tilknytte nye leads til den rette salgsmedarbejder på basis af an eller anden regel eller sende en e-mail til den ansvarlige salgsleder, når et lead skifter status. Efterhånden som du lærer det bedre at kende, kan du lave mere komplekse workflows, der involverer e-mail marketing eller andre værdiskabende aktiviteter.


HR Process AutomationAutomatisering af HR-processer

Det gratis HR-system i Bitrix24 kan automatisere de fleste HR-processer og -workflows, så som ferie- og fridagsanmodninger, CV-håndtering, serviceanmodninger, HR-formularer eller oprettelsen af en selvbetjeningsportal for medarbejderne. Nogle af funktionerne er kun tilgængelige i de selv-hostede udgaver af Bitrix24.


Purchasing and AccountingØkonomi og regnskab

Godkendelse af udgifter, styring af tilbud og udbud, rejse-rekvisitioner og -afregninger, godkendelse af fakturaer og mange andre lignende opgaver kan blive til workflows i Bitrix24. For eksempel, her er et scenarie hvor betalings-anmodning og -godkendelse er automatiseret med Bitrix24. Nogle af funktionerne er kun tilgængelige i de selv-hostede udgaver af Bitrix24.


IT, Helpdesk and Customer ServiceIT, Helpdesk og kundeservice

Bitrix24 can bruges som intern eller ekstern helpdesk. Det kan sættes op til at automatisere online serviceønsker, tilknytte medarbejdere baseret på de ønskede services og skabe komplekse ‘hvis-så’-scenarier. Vær opmærksom på, at de selv-hostede udgaver af Bitrix24 leveres med et indbygget ticket- og supportmodul, som ikke er tilgængeligt i online-udgaverne.


Automatic Task Creation / NotificationsAutomatiske opgaver / notifikationer

Forretningsprocesser i Bitrix24 kan sættes op til automatisk at oprette opgaver for dig selv eller dine medarbejdere når et bestemt kriterium er opfyldt. For eksempel kan en opgave som “send denne kontrakt med UPS” blive oprettet til en medarbejder, så snart et dokument-godkendelsesflow er blevet succesfuldt gennemført. Tilsvarende kan e-mails eller meddelelser blive sendt ud.


Social BPMSocialt BPM

Bitrix24 leveres med et kraftfuldt socialt BPM-modul i form af virksomhedens sociale netværk. Det lader dig koordinere styringen af forretningsprocesser med dine kolleger og modtage øjeblikkelig feedback, og at bringe automatiseringen ud til alle kategorier af medarbejdere via deres computere og iOS- eller Android-baserede enheder.


Prøv det selv! Du kan komme i gang på to minutter uden nogen omkostninger med Bitrix24 Free – et fuldt fungerende og særdeles ydedygtigt system i sig selv, som senere kan opgraderes lige så let og hurtigt, hvis du skulle få behov for det. Eller se og bestil de øvrige udgaver på Bitrix24-siden.