Postet den

Den gode grund: Analyse giver fælles forståelse

Fælles forståelse

Der er mange gode idéer til, hvad man bør gøre i en virksomhed. Og skulle man gøre det hele, ville man jo aldrig nå i mål, og man ville bruge alt for mange resourcer på alle mulige ligegyldige ting…

Njah, faktisk så er det ikke alt sammen ligegyldigt! Tak nu for eksempel de kulturelle forskelle: de kommer af mange ting, så som uddannelse, opvækst, nationalitet, viden og interesser. Selv om vi måske har en virksomhedskultur, så er den ikke helt den samme for alle medarbejdere.

Vi har forskellige mentale modeller. Når vi hører og lærer noget nyt, så forbinder vi det med det, vi allerede ved. Men da vi jo ikke ved det samme, kommer der forskellige forbindelser ud af det. Den éne ser f.eks. det halvfulde glas, den anden det halvtomme, og den fælles vision bliver måske ikke så fælles, som vi havde håbet på!

Prøv engang at svare på dette lille spørgsmål – hurtigt, uden at tænke for meget over det. Svar blot, hvad du rent spontant mener, er det bedste svar:

[polldaddy poll=7373351]

Det viser sig, at der er en grundlæggende forskel på, hvordan folk i øst og folk i vest svarer på dette spørgsmål. De fleste i øst (Asien, Rusland) vil svare, at græs er i samme kategori som ko. De fleste i vest vil derimod mene, at kylling er i samme kategori som ko.

Forskellen bunder tilsyneladende i, at østerlændinge især ser sammenhænge mens vesterlændinge især ser formelle kategorier/grupperinger – på spil er altså det østlige helhedsyn kontra den vestlige fokus på detaljen. Det giver sig udslag på mange områder, også f.eks. i videnskab og kunst.

Men sådanne forskelle findes også blandt folk fra samme land. Med al sandsynlighed vil du i din virksomhed se forskellige opfattelser repræsenteret, næsten uanset emnet – men kun hvis du ser efter! Det er nødvendigt at analysere medarbejderes og lederes opfattelser af tingene og gøre disse synlige, bringe dem frem til dialog, så alle kan opnå en forståelse for hinandens synspunkter. Ellers vil man se, hvordan mange simpelthen blot antager, at de andre tænker det samme.

Ganske mange forandringstiltag er endt i fiasko på dette grundlag – tit har det været en ellers udmærket idé, der bare blev opfattet forskelligt af de involverede, hvilket har fået dem til at arbejde i hver sin retning – indtil tiltaget i sidste ende blev opgivet.

Derfor er analysen vigtig, også når du mener at vide, præcist hvad du vil.

Illustration: https://thegoldguys.blogspot.se/

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *