Postet den

Process Excellence kræver lærende medarbejdere

Mange ledere mener, at uddannelse, dét er noget man får inden man søger sit første job – derefter lærer man i jobbet, når der ellers er noget relevant nyt at lære.

Som jobsøger oplever man derfor at blive set skævt til (eller simpelthen afvist), hvis man har fortsat sit uddannelsesforløb sideløbende med arbejdslivet; sommetider kan det tolereres, men det bliver sjældent påskønnet. Man skal kunne retfærdiggøre ethvert kursus med en direkte jobrelevans.

Jeg har også hørt kommentarer fra ledere om at ”man har nok læst de bøger, man skal læse, når man når 30-års alderen”, igen med henblik på, at derefter skal man bare passe sit arbejde og ikke udvikle sig yderligere. Kurser gives som en slags belønning: en ret til at være væk fra arbejdet et par dage og samtidigt få en lækker buffet undervejs og muligheden for at blære sig lidt overfor kollegerne bagefter.

For en moderne virksomhed er den slags idéer den sikre vej mod en katastrofe! Der er absolut ingen vidensområder, der står stille nu til dags, og det er af afgørende betydning for virksomhedens overlevelsesevne, at der hele tiden kommer en solid strøm af ny viden ind i virksomheden. Det handler ikke kun om, at man så skal ansætte mange nyuddannede, selv om det bestemt også er en god idé; man skal også både ansætte erfarne folk med tillægsuddannelser og tilskynde sine eksisterende medarbejdere til løbende at tilegne sig mere og opdateret viden, og vel at mærke på ethvert område, de har lyst til, ikke blot de arbejdsrelevante.

”Den lærende organisation”, som er en forudsætning for at kunne få nogen som helst model for kontinuerlig forbedringsproces til at fungere, handler ikke direkte om, at medarbejderne skal på kursus, men et vigtigt element er at der skabes en læringskultur, hvor man hele tiden er opmærksom på, hvad man kan lære af det, der sker – og af hinanden. At få ny viden udefra, foruden fra kollegerne og fra de observerede hændelser i firmaet, hjælper til at forstå og perspektivere. Det hjælper også til at kunne reflektere mere nuanceret over (arbejds-)livet og hændelserne, og dermed blive bedre til at tænke kreativt og problemløsende og tage del i den livsnødvendige innovations- og forbedringsproces. Man bliver bedre til at udveksle viden i teamet, når man er vant til at lytte og deltage i en læringsproces.

For at kunne arbejde med Process Excellence, skal organisationen være moden til det – og modenhed omfatter ikke bare evnen til at beskrive og følge procedurer, men også evnen til at observere resultaterne, reflektere over dem og drage konklusioner af dem, alt sammen både individuelt og i teamet.

Heldigvis er det i dag lettere end nogensinde før at sikre et højt niveau af løbende uddannelse: medarbejderne behøver ikke at tage væk, hverken fra arbejdspladsen eller fra hjemmet, men kan i mange tilfælde studere, på alle niveauer, via internet-baserede kurser. Der foregår i disse år en fantastisk udvikling på området, og institutioner som The Open University, SmartLearning.dk og den gratis Coursera.org (for nu blot at nævne nogle, jeg selv har haft glæde af) giver plads til, at alle – hvis bare de får lov og også selv kan mønstre lidt engagement – kan holde hjernen i gang og kontinuerligt lære mere; og blive lærende mennesker, lærende medarbejdere.

Det hjælper til at få i hvert fald én af hjørnestenene for Process Excellence på plads!

Related Posts

En tanke om “Process Excellence kræver lærende medarbejdere

  1. W. Edwards Deming havde også et par kloge ord at sige om dette emne – som beskrevet i The W. Edwards Deming Institute Blog, Knowing How to Manage People Is the Single Most Important Part of Management:

    “Of course, when you talk about improvement of processes, you must include improvement of people. If management truly understood the concept of continual improvement, they would give their people every opportunity to learn and improve— and a chance to make contributions to the company. Organizations can no longer afford to just have good people— today, they need people who are improving continually.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *