Postet den

Et framework for Lean i vidensarbejde – Mere spændende ferielæsning!

Frode Odegard har skrevet artiklen ”Is Lean the Path to Releasing the Competitive Business Potential in Knowledge Work?”, som introducerer Lean Systems Framework (LSF) – den moderne Lean-metode, der er udviklet af Lean Systems Institute (LSI).

Metoden er baseret på idéen om, at softwareudvikling i stor skala, med flere individuelle teams, der leverer komponenter til samme produkt, kræver en mere kompleks metode, end man kan gennemføre med traditionel Lean – ikke mindst er det nødvendigt at se på mere end blot værdistrømmen: der er yderligere fire dimensioner at tage hensyn til, hvis man skal komme omkring alt.

Desuden behandler metoden opdelingen af arbejdet i ”systemer af systemer”, forskellige måder at løse problemer på, afhængigt af deres kompleksitet, og en model for kaikaku (forandringsproces).

Artiklen beskriver endvidere en målestok for virksomheders modenhed (en vigtig faktor for angrebsvinklen på problemløsning og Lean-implementering), individuel kognitionsanalyse til afdækning af, hvordan forskellige metoder vil fungere for den enkelte medarbejder, og den tager hul på en diskussion om, hvordan man tilpasser Lean til den sociale æra, hvor mange Lean-værktøjer passer dårligt.

Selv om udgangspunktet har været softwareudvikling, så kan LSF angiveligt bruges på mange andre typer af projekter og aktiviteter.

Det var et ganske kort overblik, men læs endeligt artiklen – den er ganske god og tankevækkende, og jeg mener bestemt, at Frode og LSF har fat i mange rigtige ting. F.eks. er det klart nødvendigt at forstå, at visse opgaver er for komplekse til en simpel skabelon-løsning, og her vil den analytiske tilgang, som LSF lægger op til, klart hjælpe til et bedre resultat.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg generelt er fortaler for mere og grundigere analyse, men selve modellen for dette kan naturligvis diskuteres. Den positivistiske ånd i både modenhedsmodellen og den kognitive analyse kan ikke overraske, når målestokken er Lean som produktionsoptimeringsmodel. Men uagtet værdien af sådanne analyser, som jeg bestemt ikke betvivler, kunne jeg forestille mig, at en mere socialkonstruktionistisk tilgang kunne være attraktiv for nogle virksomheder – især i Danmark, hvor individet forventes at være medbestemmende og ikke blot skal vurderes udefra.

I forhold til, hvordan mange danske virksomheder reelt fungerer, uanset hvor socialkonstruktionistiske, de måske selv mener at være (og det er jeg egentligt ikke så sikker på, at ret mange af dem mener at være, hvis man går dem på klingen – de mange personlighedstests og medarbejderevalueringer taget i betragtning), så er LSF faktisk en udmærket vej frem. Og fokus på analyse er altid godt.

Artiklen er fra Custer IT Journal, April 2013, samme udgave som også artiklen af Bell og Jones, omtalt i et tidligere blog-indlæg ”Næste skridt for Lean IT…”.

Resourcer/links

Artiklen finder du på Cutter IT Journal (særligt promotion-eksemplar: Promotion-koden er ”ODEGARD”).

Det omtalte blog-indlæg: Næste skridt for Lean IT – Læsestof til sommerferien.

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *