Postet den

Næste skridt for Lean – Læsestof til sommerferien

Bøger til sommerferien

Som jeg skrev for nyligt i mit blog-indlæg “Har Lean nogen fremtid…”, så har guruerne på området i dag og fremover en vigtig rolle at spille gennem at anvise en vej gennem de problemer, Lean-pionererne oplevede.

Ny bølge

Guruerne kan altså hjælpe til at skabe en ny Lean-bølge, hvor det er den praktiske udnyttelse af Lean, der er i højsædet, modsat den første Lean-bølge, hvor Lean-idéen sammen med løftet om at kunne spare resourcer var spændende i sig selv.

På IT-området er det generelt ikke gået så hurtigt med Lean, og måske af gode grunde, for det har været svært at kombinere den fremherskende push-mentalitet, den proaktive holdning til opgraderinger og fornyelser, med Leans krav om pull, altså at alt styres direkte af efterspørgslen. Samtidigt har bestræbelserne i den retning været pakket ind i en række lignende idéer, ikke mindst ITIL/ITSM og Agile, som så har fået hovedparten af opmærksomheden.

Steven Bell og Michael Orzen udgav for et par år siden den absolut fremragende bog “Lean IT: Enabling and Sustaining Your Lean Transformation”, der både forklarer, hvorfor IT-afdelingen skal interessere sig for Lean – hvordan det faktisk kan hindre Lean i at blive succesfuldt i virksomheden, om den ikke gør det – og hvordan man i praksis kan gribe sagen an på de mange områder, som IT håndterer.

Ny bog

Nu har Steven Bell taget det næste skridt med bogen “Run Grow Transform”, skrevet sammen med en række eksperter indenfor bl.a. ITSM, Agile og BPM. Det er kendetegnende for bogen, at den, som sin forgænger, søger at forbinde de forskellige dicipliner, vi allerede arbejder med i IT-verdenen, med Lean. Det nye er så, at Steve har taget tyren ved hornene og forsøgt at afdække, hvorfor man ofte løber ind i problemer med Lean- og andre projekter i IT-afdelingerne, og hvad man kan gøre ved det.

Han benytter som udganspunkt en række af tidens idéer om problemanalyse, f.eks. David Snowdens “sense-making framework”, der kan hjælpe til at kategorisere problem- og dermed projekttyper, og den “fuzzy front end” (med reference til Peter Senge), som vi ofte ønsker bare at springe over, så vi kan gå direkte til implementeringen. Og det lykkes ham ganske fint dermed at forklare, hvorfor visse ting kan gøres bedre.

Efterfølgende udrulles så en god og nyttig gennemgang af værdi-fokus og -måling, ledelsesproblematikker og -idéer samt “den Lean-lærende virksomhed”. Den sidste del af bogen består af alle de medvirkende forfatteres bud på, hvordan hver deres felt passer ind i en Lean-sammenhæng:

  • Charles Betz om Lean Enterprise Architecture
  • Paul Harmon og Sandra Foster om Lean and Business Process Management
  • Troy DuMoulin om Lean IT Service Management
  • Steve Bell selv om Lean ERP
  • Mary Poppendieck om Lean Software Development
  • John Schmidt om Lean Data Management
  • Steve Bell selv om Lean Business Intelligence

Dette skulle dække de fleste af de områder, en IT-afdeling kan se sig udfordret på – eller måske allerede har måttet kæmpe med – på deres vej mod at blive lean.

Desuden findes en række spændende cases, der sætter det hele i et meget praktisk perspektiv.

Bogen er i form og indhold holdt på et niveau mellem det lavpraktiske og det akademiske og burde tale direkte til alle med interesse for IT og Lean på ethvert leder-, administrator- eller planlæggerniveau.

Ny artikel

Steven Bell har også skrevet en artikel sammen med Daniel Jones: “Lean Thinking and Knowledge Work”, som er udgivet i Cutter IT Journal, april 2013. Artiklen er ganske kort men beskriver alligevel flere væsentlige ting, der ikke kun er relevante for IT men for alle Lean-bestræbelser på vidensorienterede områder.

Jeg har især bidt mærke i idéen om ikke at etablere store projekter men i stedet dele dem op i mange små, der ud fra PDCA-modellen kan give feedback til hinanden (og dermed sikre at det, man lærer undervejs, kommer til anvendelse). Men der er mere, så læs endeligt artiklen!

Ressurcer/links

Du kan downloade et gratis første kapitel af “Run Grow Transform” fra Steven Bells website.

Artiklen finder du på Cutter IT Journal (særligt promotion-eksemplar: Promotion-koden er “BELLJONES”).

Det omtalte blog-indlæg: Brevkasse: Har Lean nogen fremtid eller er det ved at fade ud?

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *