Postet den

Hvad er dit problem?

Problem

Problemer findes i store mængder omkring os. De danner grundlag for frustrationer, sorger, hårdt arbejde, diskussioner, beskyldninger og – tabuer.

Findes problemer overhovedet?

”Der findes ingen problemer, kun udfordringer”, kan man sommetider høre. Og nogle tager den et skridt videre: ”Der findes ingen udfordringer, kun muligheder”. Ordet ”problem” er blevet problematiseret, det er blevet tabu mange steder.

Egentligt er det et godt ord, der ifølge forskellige etymologiske ordbøger betyder ”udvej”, ”fremad-bringelse” eller ”svært spørgsmål/opgave der foreslås løst”. Vi udsætter os selv for mængder af problemer hver dag, ikke bare gennem kryds-og-tværs og sudoku, men også planlægningen af vore kalendere, at finde vej, at vælge mellem det ene eller det andet at spise til aftensmad.

Problemer er der nok af, så vi har dermed masser af muligheder for at skubbe ting fremad, finde løsninger og udveje og ikke mindst bruge vore hjerner til det, de antageligt er udviklet til – at behandle problemer.

Den positive psykologi har jeg især fået mit mentale billede af gennem Donald Sutherlands figur ”Oddball” i filmen ”Kellys helte” – evigt opmærksom på positive og negative vibrationer omkring ham. Den er blevet meget fremherskende i dag, hvor en del ledere, coaches og coachende ledere har fået den idé, at man helt skal lade være med at tænke på problemer – i stedet skal man fokusere på alt det gode, hvilket vil skabe en selvforstærkende effekt, hvor problemerne glider i baggrunden eller simpelthen forsvinder eller løser sig selv, mens man bruger al sin energi på at søge og glædes over de gode ting.

Visse problemer kan dog ikke løse sig selv, og jeg tror, at selv tilhængere af positiv psykologi vil være glade for, at f.eks. læger, brandfolk og levnedsmiddelkontrollanter ser og løser problemer. Og så håber jeg, at danske virksomheder vil være glade for at få en konsulent til at hjælpe med at analysere deres situation, spotte problemer og bringe dem frem til diskussion og løsning.

Professionelle problemer

Det kan ofte være svært at løse problemer, når man er tæt på dem, fordi stærke følelser kan blokere for rationel adfærd. Følelser er skam ikke i sig selv problematiske, og de kan bestemt være berettigede som beslutningsgrundlag, men det bedste er som regel, om man kan kombinere følelserne med en rationel, logisk tænkning, der strækker sig ud over det nære og umiddelbare og tager hensyn til hele virksomheden og dennes muligheder for at håndtere løsningen.

Litteraturens og filmenes verden er fyldt med underholdende eksempler på, hvordan små ting kan udvikle sig til rene katastrofer, fordi de akkumuleres i en kæde af dårlige beslutninger. Mr. Bean fik jo således givet sit stadig større bidrag til maleriet af Whistlers mor i filmen ”Bean: The ultimate disaster movie”.

Jeg har selv oplevet skrækeksempler på en chef, der i et øjebliks vrede fyrede hele afdelinger. Her ville en rationel problemanalyse nok have givet bedre resultater, og hvis chefen i eksemplet ikke selv kunne se udover vreden, kunne et par uvildige øjne måske have hjulpet. Og det havde været endnu bedre, om en analyse havde været foretaget før vreden indfandt sig – og dermed på forhånd have skabt et overblik over latente problemer. At professionalisere problemerne ved at lade en udenforstående hjælpe med at finde dem, kan være vejen til at undgå katastrofer.

Erkendelse

Når en organisation ønsker at foretage organisatoriske forandringer – at gennemføre en forandringsproces – skal den først erkende, at det er dét, der er ved at ske. Det lyder måske banalt, men ofte ser man på sagen som en mindre ting, måske som en slags terapi for en dårligt fungerende afdeling eller som en aktivitet, der kan holde en meget gesjæftig afdelingsleder ved ilden, uden at man egentligt overvejer, hvordan organisationen bliver påvirket. Indførelsen af Lean, som et vigtigt eksempel, starter ofte sådan, men ender typisk med at være en total ombygning af organisationen.

Hvis man erkender, at man vil ændre organisationen, må man også erkende, at der kan være nogle hindringer – altså nogle latente problemer, som antageligt kan og vil materialisere sig undervejs i forløbet. Sådanne problemer kan skyldes en lang række forhold, som jeg vil komme nærmere ind på i fremtidige blogs, så som interne politiske spændinger, manglende enighed om, hvad ændringen egentligt går ud på og flere samtidige dagsordener, der medfører uheldige prioriteringer og suboptimeringer.

Desuden kan der jo være helt åbenlyse problemer, som f.eks. at man ikke råder over de lokaliteter, ændringen kræver, eller at aftalemæssige, juridiske og økonomiske aspekter direkte spærrer for, at ændringen kan sættes i gang.

Erkendelsen af, at man har problemer – åbenlyse såvel som latente – er allerede løsningen på det første problem, der ellers ville have ødelagt alt fra starten: nemlig at man ikke tager sagen alvorligt. Så ét point er hjemme, og så skal den gode stil bare fortsættes med en problemanalyse, hvor et flertal af problemerne bringes frem til overfladen og deles, rent forståelsesmæssigt, mellem alle involverede, som så, gennem forståelsen for hinandens såvel som egne problemer, kan bidrage til at rydde forhindringer af vejen samt designe ændringen således, at den tager hensyn til de fleste vigtige forhold.

Der findes flere metoder til dette, og det vigtigste er nok, at man får det gjort. Samtidigt er der sjældent nogen, der forstår alle konsekvenser af en organisationsændring, og der sker ændringer i verden undervejs, så det er også vigtigt at følge op regelmæssigt. Så ved man hele tiden, hvilke problemer man har, og hvordan man har tænkt sig at forholde sig til dem – og dermed kan man formentligt lettere undgå katastrofer.

Rettidig omhu

Man kan tale om erkendelsen af sine problemer som rettidig omhu og dermed som at udvise en ansvarlig adfærd. Og en dialogbaseret problemanalyse har det desuden med at bringe masser af potentielle muligheder på banen som en kærkommen sidegevinst til løsningen af problemerne.

Så hvad er dit problem? Eller snarere, dine problemer i forhold til påtænkte forandringer, aktiviteter og projekter? Lad os finde ud af det, så I kan tage passende affære og undgå pludseligt en dag at befinde jer i en krise.

Related Posts

2 tanker om “Hvad er dit problem?

  1. Se også debatten om dette blog-indlæg på LinkedIn i gruppen Dansk Projektledelse.

  2. […] on 14 August, 2013 by Jørgen Winther First published in Danish at No Crisis-bloggen. […]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *