Postet den

Projektet er for evigt

Sammenhæng

Dagens projektledelsesfilosofi handler i høj grad om at afgrænse og færdiggøre projekter. Det er, som om succesen skal findes i selve det at gennemføre projektet, uanset hvad det så egentligt leverer til organisationen.

”Vi klarede det! Til tiden, prisen og med aftalt funktionalitet” er det jubelråb, alle projektledere forventes at udstøde præcis på deadline. Al snak om, at projekter skal vare ved, betragtes af projektledersamfundet som kættersk, da det jo netop er kendetegnende for projekter, at de holder op.

Men ærligt talt, hvilken værdi giver det for organisationen, at projektet blev færdigt? Kommer værdien ikke snarere af, at projektet leverer et resultat, der derefter giver vedvarende nytte – f.eks. ved at projektet har skabt en forandring, der således også skal vedligeholdes for fortsat at have værdi?

Man kender til denne idé om værdiskabelse mange steder fra, ikke mindst fra produktudvikling. Selv den billigste brødrister kommer med en brugervejledning og sommetider også en vedligeholdelsesvejledning. Mange produkter har desuden service- og reparationsvejledninger. Din bil, f.eks., har alle disse vejledninger, hvoraf nogle er til dig, nogle til værkstedet.

De fleste projekter skal levere en varig værdi – måske evig, måske bare langvarig, men i hvert fald typisk i nogen tid ud over selve projektperioden. Derfor må det vel være rimeligt, om projektet for det første kun sættes i gang, når man har fundet ud af, hvilken værdi man forventer at få ud af det. For først derefter kan man med rimelighed definere et mål for projektet. Men det er vel lige så rimeligt, at en del af projektet handler om at sikre, at værdien, det skulle lægge op til, rent faktisk kan hentes hjem, og at den kan fastholdes.

I systemudviklingsprojekter har man altid haft fokus på, at systemet også skulle indeholde en dokumentation, sommetider specificeret i forskellige vejledninger, som jeg beskrev ovenfor. Men med den stigende fokus på projektledelse som særskilt fag – altså ikke et fag, der knytter sig til produktudvikling, men i stedet et fag, der alene knytter sig til sig selv – er projektet i sig selv blevet målet, og det at gennemføre det betragtes som en succes. Og så kan fremtiden og værdiudnyttelsen ignoreres af projektlederen og måske (who cares?) håndteres af andre.

Heldigvis findes der en slags modbevægelse til denne indadvendte projektledelsestrend: værdistyring. Ofte med vægt på rene økonomiske værdier, men sådan behøver det ikke at være. Hvis man altid sikrer sig, at projekter indgår i en rammeaktivitet, f.eks. kaldet et program eller en portefølje, hvor der omhyggeligt udføres analyser og opbygning af forventninger til projektets værdiskabelse, kan man stille krav til projektets indhold – f.eks. om, at der ikke blot leveres et produkt eller en forandring, men også de nødvendige vejledninger og procedurer til at udnytte produktet eller forandringen bedst muligt, og til at holde værdiskabelsen vedlige.

Og så kommer man tæt på det, der med ovenstående in mente måske ikke længere er så kættersk: at projektet får en ”evig” værdi; at det kommer til at udgøre en retningsgivende og indflydelsesrig, og nyttig, aktivitet, som bidrager til at forme fremtiden for organisationen.

Related Posts

3 tanker om “Projektet er for evigt

  1. Se også debatten omkring dette blog-indlæg på LinkedIn, gruppen Dansk Projektledelse.

  2. På den engelske The No Crisis Blog findes en oversat udgave af dette blog-indlæg, der også har afstedkommet en efterfølgende debat.

  3. […] First published in Danish at No Crisis-bloggen. […]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *