Postet den

Hverdagen versus virksomheden

Team

Når virksomheder skal forbedres med Lean, Six Sigma, ITIL, den lærende organisation eller andre modeller for ledelse og processer, støder man som regel ind i problemer.

Alle sådanne modeller kræver, at man tænker i systemer – i helheder og lange stræk. At man forstår og accepterer, at alting hænger sammen. Og at ”man” omfatter alle involverede, medarbejdere såvel som ledere, og ofte reelt også leverandører og kunder.

Men systemtænkning skal specifikt implementeres, den sker ikke automatisk. Hvorfor er det sådan?

To gode grunde kunne være:

  1. Medarbejdere er gennem lange tider blevet opdraget til kun at tænke på deres egen opgave og udføre netop dén til punkt og prikke, uden at interessere sig for andres opgaver. Et udslag af taylorismen, måske?
  2. Det er i menneskets natur at skabe enkelthed omkring sig, at gøre alt tillært til vaner og rutiner for at undgå at skulle gennemtænke alt før hver handling. En optimering af den enkeltes hverdag, altså, men dermed samtidigt en suboptimering for virksomheden?

Hvis man tænker lidt over grund nummer et, så kunne den jo også være baseret på grund nummer to. Taylor kan have observeret, hvordan folk arbejder bedst med det, der er blevet en vane for dem – jævnfør det gamle dogme om at en dygtig håndværksmester er en, der har udført alle opgaverne i sit håndværk mange gange og dermed kan dem alle på rygraden.

Grund nummer to er således særligt interessant. Dan Turell var inde på det i teksten ”Jeg holder af hverdagen”, hvor alle de små, daglige ting, der sker i et liv, blev ophøjet til at være netop livets essens. Teksten handlede ikke om vaner, men alligevel, stort set det samme. Den handlede om nærvær og taknemmelighed for det, der er – en slags forgænger for dagens mindfulness-kultur.

Hvis man vil lave noget om i organisationen, er det måske værd at tage i betragtning, hvordan et menneske fungerer. Ellers kan man måske for en tid lokke eller tvinge folk til at gøre noget, der er imod deres natur, men samme natur vil efterhånden forsøge at trække det nye ind i vaner og rutiner og dermed gøre den enkeltes hverdag mere enkel og komfortabel.

hvis man synes, at en virksomhed skal bestå af enkeltpersoners indsats som resultat af deres komfortable vaner, så er dette jo tilfredsstillende. Men det ønsker man sjældent, når man taler om at forbedre en virksomhed. Så ønsker man at virksomheden fungerer som en helhed, som et system. Og dermed er der mindre plads til individets egne behov – disse skal omstilles til at blive teamets, gruppens, hele virksomhedens behov.

Af samme grund er der mængder af mekanismer og ideologier i spil, der skal forsøge at ensrette medarbejderne, så de går i samme retning. Værdier, firmakultur, gruppebonus osv. styrer indsatsen for at gøre en virksomhed til et bistade eller en myretue, hvor individet tilsidesættes og fællesskabet bestemmer.

Og dermed går man stik imod behovet – man ønsker jo at bevæge sig væk fra menneskets natur for at nå til en ”virksomhedens natur”, eller at tilsidesætte rutinen, hverdagen (som folk jo holder af) til fordel for udviklingen, som skal sikre virksomhedens vækst og fremdrift. Ved at tvinge alle ind i en ny, fælles rutine, skaber man i realiteten en superudgave af det, man ville gøre kål på.

Mon ikke dette er en vigtig årsag til så mange skuffelser i forandringsprocesser og forbedringsprojekter?

Den eneste vej frem må være, at medarbejdernes hverdag fordeles på rutine- og udviklingsopgaver, så der bliver plads til at føle, at man har en hverdag at holde af, men så man samtidigt kommer til at bidrage til virksomhedens udvikling.

Tryghed og forbedring i én og samme pakke, altså. Ikke den lærende organisation i dens ofte forvanskede skikkelse, hvor ”posen skal rystes”, og hvad man ellers kalder det, når man konstant ændrer alt og gør alle frustrerede – men en værdig og hensyntagende anerkendelse af den enkeltes værdi gennem bidrag til både hverdag og udvikling.

Gennem systemtænkning og metoder som Soft Systems Methodology giver man plads til netop dette – hver enkelt forventes at have en kompetence fra daglig rutine, men gennem dialog i en bredere kreds skabes hele tiden nye forståelser og hensyntagen på tværs af organisationen. Man udvikles gennem respekt for sine optrænede kompetencer, sine vaner. Og man udvikler sig selv og andre gennem diskussion af fælles synspunkter og konfliktområder.

Related Posts

En tanke om “Hverdagen versus virksomheden

  1. Se også debatten om dette blog-indlæg i gruppen Dansk Projektledelse på LinkedIn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *